Startside

Godkjente ekvipasjer

Terminliste

Fotoalbum

Nyhetsarkiv

NORSAR

Linker

Gjestebok

Kontakt oss

 
 

 

Hovedside

Samling 2

Samling 3

Teori eksamen

Instruktørutdanning NRH 2006, samling 1

Instruktørutdanningen skal kvalifisere hundeførere i NRH til å fungere som instruktører og dommere i organisasjonen. Fokus for utdanningen skal være rettet mot NRH’s formål, å utdanne ekvipasjer, hunder med førere, til redningstjenesten i Norge.

På denne samlingen gikk man igjennom Gruppeprosesser, pedagogikk, instruksjonsteknikker, motivasjon og ledelse. Man tok også for seg temaet Kommunikasjon. Temaene var godt tilrettelagt og kandidatene fikk gode muligheter til å fremføre temaer for gruppen. Noe av hensikten her var å trene på å fremføre, samt bli bevisst på sin egen rolle og måte å fremføre ovenfor andre på.