Startside

Godkjente ekvipasjer

Terminliste

Fotoalbum

Nyhetsarkiv

NORSAR

Linker

Gjestebok

Kontakt oss


Andre snøskred

Flakskred ovenfor Langefonnhytta tok med seg to

 

Søndag19 mars 2006 skjedde det som ikke skal skje. To medlemmer av Norske Redningshunder ble tatt av snøskred 200 m ovenfor hytta på Langefonn. Jeg vurderte skredfaren som minimal sier Finn-Arild Bystrøm. Jeg vurderte det dit hen at  et tidligere skred som hadde gått i fjellsiden hadde tatt  med seg det som var av snø, slik var det  ikke.

Beregninger gjort i ettertid viser at skredet må ha inneholdt et sted mellom 11 og 14000 m3 med snø. Et lastebillass er på 9 m3. Det vil si at man måtte hatt over 1500 lastebiler for å fjerne all snø som kom ned med skredet.

 
 

 

Skred nr.1 hadde mest sannsynlig blitt utløst av en snowboard kjører. Klassiske snowboard spor i snøen gikk inn i toppen av skredet og ut i bunn. Det så ut som om skredet hadde dratt med seg mesteparten av snø som var i området. Skredet var ca 75 m bredt og 40 m langt.  Området var en le side i forhold til fremherskende vindretning i området og den har en helling på godt over 30 grader. Gradtallet er en av tommelfingerreglene for at et snøskred kan løses ut, men terrenget var veldig avblåst etter dager med kraftig vind. Selv om det var kraftig vind i området hadde det, slik Finn-Arild vurderte det, ikke vært mye snøtransport på det aktuelle stedet. Og det så ikke ut som om lehenget hadde bygget seg opp.

           

Det var sågar bare flekker  i det aktuelle området. Det var en avsats som var fullstendig avblåst i forkant av lehenget. Stod man på kanten av avsatsen var man nesten innenfor 1 til 3 regelen, dvs er henget 1 meter høyt bør man stå 3 meter unna. Alt i alt så anså man ikke skredfaren til å være veldig stor siden skred nr 1 hadde fjernet mye av snøen som var i henget, og de bare flekkene gav en indikasjon på at det var kun et tynt lag igjen med snø i henget.

På bakgrunn av dette bestemte Finn-Arild Bystrøm og Bjørn Tverberg seg for å ta skred nr.1 i nærmere øyesyn. Vi kjørte laget sin snøskuter et stykke opp fjellsiden. Dette var uproblematisk. Vi kjørte på hardt dekke det meste av veien og på "rygg". Når vi kom langt nok opp stanset vi skuteren og gikk det siste stykket inn til skredet. Fortsatt var følelsen at dette var trygt. Får å ta bilde av skredvinkelen bevegde jeg meg vekk fra skredet men på samme høydekvote for så å krysse oppover.

Når jeg i etterkant ser på bildene fra skred 1, kan man lett si at jo men se der er det heng og se her er det snømasser. Bildet gir ikke det inntrykket vi hadde før vi bevegde oss inni området. Om det er kun fordi jeg feilvurderte og bildet gir den korrekte informasjonen kan godt hende i og med jeg i ettertid helt klart og beviselig gjorde en feilvurdering.

       
Bildet til høyre gir et bedre inntrykk av hvordan terrenget så ut, når skredvurderingen ble tatt. Avblåst og lite med snø i terrenget, med klare bare flekker å bevege seg på. Jeg følte at det var trygt å bevege seg i området fordi vi delvis gikk på bare flekker oppover. Det var hardt og fint å gå helt til jeg skulle gå fra en bar flekk til en annen. Mellom de bare flekkene var det et lite stykke med snø. Første steg gikk greit. Skoen gikk igjennom skaren og snøen rakk meg opp til leggen. Ved neste steg og nesten fremme på neste bare flekk tråkket jeg også igjennom, men nå gikk snøen opp til kneet.

Med det samme følte jeg at alt bevegde seg rundt meg. Jeg kikket opp og så at "hele" fjellsiden oven for meg løsnet og skled nedover. Ingen drønn i forkant, ingen støy bare bevegelse. Jeg tenkte at jeg kanskje klarte å "klarte" opp over skredet, siden skredet på tidspunktet var en stor flate. Dette viste seg å være umulig, skredet dro meg nedover og flaket ble raskt fragmentert rundt meg. Jeg fikk vridd meg rundt og da så jeg Bjørn som forsøkte å løpe ut av skredet. Dette var nytteløst og i det han la seg oppå skredet med ryggen på samme måte som jeg lå hørte jeg han sa" Er det mulig?"

På vei nedover ble vi delvis begravd, men klarte å få beina opp og over flakene. Strekningen vi ble med nedover var ca 50-60 m. Når vi så på skredet etterpå så vi at skred nr 2 var på minst 150 m bredt og 100 m langt. Noen av flakene var på størrelse med biler. Bruddkanten i toppen tipper jeg var på ca 60 cm på det meste. Området som jeg anså som lite skredfarlig var ikke bare et leheng med mer snø en jeg trodde, men også et område som hadde fylt seg opp, som den lange siden i en trekant. Denne feilvurderingen kunne ha  blitt fatal, men det gjorde den ikke. I stede vil den legge seg som en erfaring som både jeg og Bjørn gjerne skulle vært for uten, men den ligger der. Neste gang jeg skal vurdere en skredfare i et område vi skal inn med hunder, så er ikke et sikkert område like sikkert lenger....Lagets sin snøskuter ble tatt av skredet og den fikk seg flere rundvelter og slo ned i steiner på sin vei ned skredet. Mest sannsynlig er den totalvrak, eller i det minste så må vi påregne en stor reparasjon. Det er greit. Det er bare blekk.

Vil du lære mer om snøskred kan du klikke her

Under finner du flere bilder av skred 1 og bilder av skred nr 2                                    Se videosnutter av skredområdet her....

.

Skred 2