Teltleiren som NORSAR brukte i Tyrkia 1999 og Iran 2003. 

                    Et telt til hver av de tre søks- og redningslagene samt et stabs telt