Hundene må være i stand til å bevege seg og søke i de mest ulendte steder og undrelag