NORSAR logg i forbindelse med jordskjelvet i Sør øst Asia 26 des 2004

 

26.12

·         SMS-varsel fra FN Geneve via Virtual OSOCC om jordskjelv i havet vest for Indonesia. Varslet Ove som ringte til UD.

·         Lagt ut standby-mld på Virtual OSOCC om at NORSAR var standby, og sendte ut SMS-varsel til hele NORSAR.

·         Telefonisk kontakt med Ove Syslak, Roar Tvedt, Per Magne Tveitane og Ståle Lindhardt.

·         UD melder tilbake til Ove Syslak at de har oversikt over situasjonen, og vil ringe oss ved behov. Det oppnåes ingen kontakt med vår kontakt-person.

·         Telefonisk kontakt med FN i Geneve. De tror ikke at det vil bli behov for SAR i området, men har et lite forbehold om Indonesia som det ennå ikke har kommet håndfast informasjon i fra. De fleste land med SAR-enheter er standby, men ingen deployerer.

·         Det oppnåes etter hvert kontakt med vår kontaktperson i UD, og man blir enig om å følge situasjonen nøye og holde kontakten framover. 

·         All informasjon tyder på at det ikke vil bli behov for SAR. NORSAR blir fortløpende orientert. 

27.12

·         Informasjon fra Indonesia tilsier at det ikke blir behov for SAR der.

·         Thailand anmoder om internasjonal bistand på en rekke områder, deriblant SAR. Imidlertid virker anmodningen noe unyansert, og kontakt med FN Geneve bekrefter at det ikke er noe reellt behov.

·         Ove Syslak, Roar Tvedt, Per Magne Tveitane, Ståle Lindhardt, Terje Foss og Richard Vogt informert om situasjonen .

·         Det blir i løpet av kvelden holdt fortløpende kontakt med vår kontaktperson i UD og utvekslet informasjon.

·         Det blir diskutert med Ove Syslak, Roar Tvedt, Per Magne Tveitane og Ståle Lindhardt å sette sammen et NORSAR-team med en mindre SAR-komponent enn vanlig oppsett, men med større vekt på medisinsk og redningspersonell. Dette for å utnytte kompetansen vi sitter på både faglig og opp i mot FN-teamet som er i området. Dette forslaget ble gitt videre til UD muntlig, men mailen inneholdende samme informasjon ble aldri besvart.

·         Det ble sendt ut en forespørsel internasjonalt om mer spesifikk informasjon om SAR-behovet i Thailand. Tyske THW ringte opp, og fortalte at de ville reise. De reiste av politiske årsaker, ettersom tyske myndigheter var utsatt for stort press i media. THW hadde ingen tro på oppdraget selv.

·         NORSAR informert via SMS.

28.12

·         Informasjon fra Sri Lanka om at de ikke har behov for SAR

·         NORSAR informert via SMS.

·         De fleste land, FN-organisasjoner og andre organisasjoner har sendt bistand til området. Det er svært få SAR-team i området og disse er i hovedsak fra asiatiske land. Dette er i samsvar med de anmodninger og behov som er blitt meldt inn

Rolf M. Bakken

Nestleder/liason