En mulig følelse av å bli tatt av skred kan beskrives som

å være en rundtur i en sentrifuge for så å bli pakket inn i betong.