Litt om oss

Godkjente ekvipasjer

Terminliste

Fotoalbum

Nyhetsarkiv

NORSAR

Linker

Gjestebok

Kontakt oss


Lavinehund

I forbindelse med snøskred er det lavinehunder som mest effektivt kan gjennomsøke rasområdet. Man sier gjerne at "20 mann med sondestenger bruker 20 timer på å gjennomsøke et område på 100x100 meter, mens en lavinehund bruker 20 minutter".

Tidsaspektet er svært avgjørende i forbindelse med snøskred, da skredtatte som ikke er omkommet under selve skredet, kun vil overleve kort tid under snømassene. Det er svært viktig å ha lavinehunder raskt tilgjengelig. Det er derfor et tett samarbeid mellom Norske Redningshunder og luftambulansene og helikoptertjenesten til Hovedredningssentralene.

Hundens fantastiske luktesans gjør at den kan finne mennesker som er begravd flere meter under snøen.

Hunden er opplært til å markere ved graving eller halsgivning når den kjenner lukten av mennesker som er begravd under snøen. Så snart hunden markerer blir fremgravingen ideelt sett overlatt til andre mannskaper, mens lavinehundekvipasjen fortsetter søket etter eventuelle øvrige skredtatte.

Hundeførers rolle er også her å dirigere hunden slik at man best mulig utnytter forholdene og sørger for å dekke hele området. Utdannelsen tar normalt to til tre år og er nok den som stiller størst krav til ekvipasjens evne til å takle de ekstreme naturforholdene man kan finne i fjellet vinterstid.

Lavinehundekvipasjer fra Norske Redningshunder deltar årlig på ca 15 - 20 aksjoner på landsbasis i søk etter skredtatte. 

Se A-søksprøver for to lavinehunder,  Margit Gåra m/ Mikki og Marit Våle m/ Sascha fra 12 april 2006 på Gaustaråen