Startside

Litt om oss

Godkjente ekvipasjer

Terminliste

Fotoalbum

NORSAR

Linker

Gjestebok

Kontakt oss


Ruinsøkshund

En ruinsøkshund er opplært til å søke i sammenraste bygninger og miljøer med ekstremt mye bråk, røyk og forstyrrelser. Utdanningen er en videregående opplæring og godkjenning av ekvipasjer som allerede er godkjent som ettersøkningsekvipasjer eller lavinehundekvipasjer.

Godkjente ekvipasjer i disiplinen kan søke om deltagelse ved Norske Redningshunders utenlandsberedskap og må da gjennomgå en omfattende vaksinering av seg selv og sin hund. De vil delta i årlige samtreninger med Norsk Luftambulanse og Oslo Brann- og Redningsetat for å være del av Norwegian Search and Rescue Team, NORSAR, og kunne delta i utenlandsoppdrag.

Ruinsøkshundeførerne er trent i og øver regelmessig på å utføre egen risikovurdering av rasmasser samt organisering og ledelse av eget søk i et katastrofeområde. INSARAG guidelines, som er FNs retningslinjer for innsatspersonell sin oppførsel i katastrofeområder, danner basis for utdannelsen av disse ekvipasjene.

Utdanningen av ruinsøksekvipasjer skjer på et kurs av fire dagers varighet, men forutsetter forutgående jevnlig trening og forberedelse av hund og fører gjennom flere år for å takle de ekstreme påkjenninger de kan bli utsatt for både miljømessig og mentalt under oppdrag.

Ruinsøksekvipasjer fra Norske Redningshunder deltok i søk etter savnede etter jordskjelvet i Tyrkia i august 1999 og i Bam, Iran i romjulen 2003. De har også vært satt i utvidet beredskap ved flere anledninger, blant annet etter terroranslaget mot New York 11. september 2001.