Litt om oss

Godkjente ekvipasjer

Terminliste

Fotoalbum

Nyhetsarkiv

NORSAR

Linker

Gjestebok

Kontakt oss


* Lavinehund

* Ruinsøkshund

Skal man drive med ettersøkning ved hjelp av en hund så må man først skaffe seg en hund. Kanskje ikke en Kinesisk nakenhund, hvorfor vil komme naturlig frem i teksten. Dette er det eneste jeg vil nevne når det gjelder rase. Det finnes så utrolig mange fine hunderaser som man kan jobbe med, men noen kriterier må ligge i bunn. 

Hunden må være glad i mennesker for det er primært det vi leter etter. Hunden må også være nysgjerrig, lekelysten og litt selvstendig. Det er viktig at hunden tåler temperaturforskjeller og kan jobbe under varierte forhold, eksempelvis i mørket, i dårlig vær, sammen med andre hunder og alene. 

Som hundefører stilles det også noen krav. Det er nok ikke så enkelt som å ha en god hund. Den kan faktisk ikke jobbe alene så det er derfor det kalles en ”ekvipasje”. De samme krav stilles til hundeføreren faktisk. Men det stopper ikke helt der. Hunden er et redskap for oss, men det er nå en gang vi som har den største hjernen og skal helst styre det hele. Det er ikke alltid slik, men vi liker å tro det. Hundeføreren må være i stand til å klare seg i ”felten”. Vite en del om bekledning, kart og kompass, ernæring, førstehjelp og bruk av samband. Det hjelper lite at hunden finner en savnet viss ikke føreren kan ta vare på den. Da kommer vi naturlig inn på utdanningen til hund og fører. Den kan i beste fall være unnagjort på tre år og den endelige prøven skal bestås.

For fører er dette å bestå ukas arbeid, sammen med sin hund, som gjennomføres på Hovedkurs, bestå en fysisk prøve og en orienteringsprøve. På ukas arbeid skal ekvipasjene vise sine kunnskaper i praksis og ikke bare i en prøvesammenheng.

De forskjellige prøvene som man skal igjennom er;

Spor:

Hunden skal kunne finne og følge et minst 2 timers gammelt spor i 1 kilometer, plukke med seg ”tapte” gjenstander og finne ”slutten”. Dette skal gjennomføres på 40 minutter.

Rundering:

Den skal kunne ”rundere” 800 meter, finne inntil tre ”savnede” personer, melde fra til fører om dette og gjennomføre hele øvelsen på 40 minutter. Den skal også kunne ”rundere” i mørket, finne de savnede og melde fra til fører.

Feltsøk:

Hunden skal gjennomføre et ”feltsøk”. Det vil si at den skal gjennomsøke et område på 50X50 meter. Plukke opp og levere til fører det den måtte finne av gjenstander som er ”mistet” der.

Det ligger mye trening bak øvelsene som er beskrevet over. Øvelsene er satt for å ha et mål med treningen og for å teste ut om hund og fører er klar for ”virkeligheten”. Hund og fører viser gjennom disse testene om de kan samarbeide, om fører kan styre sin hund og om hunden har forståelse for oppgavene som møter en når man endelig kan reise på LEITEAKSJONER.

Man bruker sjelden tradisjonell rundering på leiteaksjoner. Det er stort sett ”frittsøk” som brukes.

Man ankommer KO, får utdelt et område som skal avsøkes og da er det bare å sette i gang. Det er forutsetningene man får fra skadestedsleder som bestemmer hvilken søksform man ønsker å bruke. Det viktigste er at man legger forholdene til rette for sin hund og disponerer den slik at de beste forutsetningene for funn er til stede. Vind, terreng, lys, mørke, vær osv. Dette er ting som er viktig å ta med i planleggingen av søket. 

Det er viktig at man kjenner sin hund, at man kjenner dens sterke og svake sider og tar hensyn til dette.  Ettersøkshunder gjør en utrolig jobb for oss og er et fantastisk verktøy. Hvile, næring og vann er viktig drivstoff.  En sliten hund søker dårlig og det samme gjelder for fører. På aksjoner skal man bruke den tiden man trenger. Da skal du være sikker på at du har gjort så godt du og din hund kan. Ingen skal forvente mer. 

Det ligger utrolig mye trening og arbeid bak å få godkjent en hund og bli en ekvipasje i Norske Redningshunder. Utdanningen er solid og bra og man er rimelig trygg på jobben vi skal gjøre når vi bli godkjent. Det er godt å vite at det stilles strenge krav både til hund og fører. Man vet aldri hva som møter en ute i skogen, hva man finner og hvordan tilstanden på funnet er. 

Dette har blitt satt i fokus nå, men det kan ikke gjentas for ofte. Man skal ha tenkt igjennom om man virkelig ønsker å finne alt vi leter etter. I dagens samfunn leter vi oftere og oftere etter suisidale personer, personer som er antatt omkommet eller psykisk syke personer. Det sier seg selv at dersom man har betenkeligheter med dette så må man kanskje finne en annen hobby. Dersom man ikke ønsker i finne det vi leter etter så finner man det heller ikke. Det regnestykket er enkelt. Dette høres kanskje brutalt ut, men det er sannheten.

Det finnes utrolig mange ting man kan gjøre med sin hund for å ha det moro. Mange fine hundeklubber hvor man kan trene lydighet, agility og konkurrere. 

Redningstjenesten i Norge er en seriøs bedrift basert på frivillig innsats. Et sted hvor man kan være med å gjøre en innsats for mennesker i nød. En innsats som har tilegnet seg kompetanse på et høyt faglig nivå. Dette er godt å ha i sekken når man starter sin egen innsats. Vite at man er en del av dette og innehar noe av denne kompetansen som er så utrolig viktig når man står alene i skogen og gjør sitt første funn.