NORSAR er en sammenslutning av Norske Redningshunder (NRH), Oslo brann og redningsetat (OBRE) & Norsk luftambulanse (NLA). De er spesialtrent for å finne og redde mennesker i katastrofeområder

I aksjon er sammenslutningen er underlagt Forente nasjoner (FN) undergruppe OCHA & UNDAC  og de trer sammen ved order fra Utenriksdepartementet (UD), når Norge får forespørsel om å bistå ved naturkatastrofer hvor mennesker er savnet.

 

Gruppa er delt opp i tre lag, hvor lagene har medlemmer fra de forskjellige organisasjonene, 

samt et stabs team. Astri Hauge og Finn-Arild Bystrøm fra Rjukan lag er medlemmer på den internasjonale listen. Astri er fagleder for hund og Finn-Arild er fortiden i stab.

 

NRH stiller med hundeekvipasjer, OBRE med hjelpemannskap som er i stand til å bane seg vei i ruiner & NLA stiller med medisinsk personell. Hundeekvipasjene er basisen i gruppa. Det er de som skal finne mennesker som ligger under rasmasser.

 

Gruppen skal være klar til å forlate Norge på 12 timer etter at alarmen har gått. De gangene som gruppa har reist har Forsvaret fraktet de med et av sine Hercules fly. De skal være selvforsynte i 10 dager. Da skal alt fra mat og vann til toalettpapir og telt være inkludert.

 

Lokalbefolkningen i  Bam viser stor

takknemlighet for den jobbenNORSAR og lignende SAR-team  utfører.

 

 

Sammenraste bygninger og ofte total kollaps av infrastruktur er en av de tingene som temaet må håndtere. Den menneskelige tragedien overgår folks forståelse og sorgen er ofte bunnløs.

Komforten under aksjon er spartansk, men det fungerer. Man er ikke der som katastrofeturist, men som redningspersonell og jo mindre tid i leir jo bedre. Tiden er en kritisk faktor som hele tiden jobber mot oss, og de menneskene som er tatt av rasmassene

Både hund og fører, samt det andre innsatspersonellet må gjennomgå en omfattende vaksinering før de kan være med på redningsarbeidet.

Hundene er trent over flere år før de er klare til aksjon, de er spesialtrent på å bevege seg og søke i områder hvor det nesten er umulig å bevege seg. 

 

Massegraver er ofte en del av bildet i katastrofeområder. I jordskjelvet i Bam i Iran gikk 30.000 menneskeliv og minst like mange ble skadet.