Startside

Litt om oss

Godkjente ekvipasjer

Terminliste

Fotoalbum

NORSAR

Linker

Gjestebok

Kontakt oss


Tilbake til snøskred

                    Mer om flakskred

   

Mer om løssnøskred

 

 

Ved flakskred er det en større del av snødekket i fjellsiden som glir ut som et flak. Raskt vil flaket brekkes opp i større og mindre blokker som virvles om hverandre. Går skredet forholdsvis kort, vil vi ofte finne store snøblokker i skredtunga. Går skredet langt, eller har gått utfor stup og bratte hamrer, er de større blokkene oftest knust, og snømassene gir lite inntrykk av at skredet løsnet som et flak. Når skredet løsner, dannes en bruddkant. Skredløsningen skjer med svært

Klassisk flakskred

 

stor hastighet, og på et øyeblikk er hele flaket i bevegelse. Har snøen stor fasthet, kan en høre et smell eller drønn i det skredet løsner. Et flakskred kan ha ganske store dimensjoner. Det er ikke uvanlig at bruddkanten kan bli 2 til 3 m høy og flere hundre meter lang. Men selv et ganske lite flakskred vil kunne inneholde svært store snømengder. Skal en del av snødekket kunne gli ut som et flak, må det være forholdsvis god sammenheng i snøen. Særlig den snøen som har vært transportert av vind, vil henge godt sammen. Siden vinden stadig varierer, vil vi i snø som i stor grad er lagt opp av vind, finne mange vekslinger mellom løsere og fastere lag nedover i snødekket.